ຂໍ​ອະ​ໄພໃນ​ຄວາມບໍ່​ສະ​ດວກ​ພວກ​ເຮົາກຳ​ລັງ​ອັບ​ເດດຂໍ້​ມູນ

​ກະ​ລຸ​ນາ​ລໍ​ຖ້າ​ຈົນ​ກ່​ວາ​ພວກ​ເຮົາ​ອັບ​ເ​ດດ​ຂໍ້​ນ​ສຳ​ເລັດ