ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ລະບົບສອບເສັງແບບອອນໄລນສຳລັບນັກສຶກສາຄູປີສຸດທ້າຍ


ຈົ່ງປ້ອນເລກລະຫັດຂອງນັກສຶກສາໃສ່ໃນບລອັກ ແລ້ວກົດປຸ່ມລົງທະບຽນເຂົ້າສອບເສັງ

ເລກທະບຽນນັກສຶກສາ:   


ສະຫງວນລິຂະສິດ © ພະແນກວັດຜົນປະເມີນຜົນ
ວິທະຍາໄລຄູ ສາລະວັນ
http://salavan-ttc.edu.la