Salavan Teacher Training College

ບໍ່ມີຫມວດຫມູ່

ວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຖາມ-ຕອບວິທະຍາສາດປະຈຳສົກຮຽນ 2021-2022

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2022 ວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນໄດ້ຈັດກິດຈະກຳຖາມ-ຕອບວິທະຍາສາດຂອງນັກສຶກສາ ປະຈຳສົກຮຽນ 2021-2022 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມບູນ ສີລິສົງຄາມ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍວິຊາການ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມມີ ອ່ານຕໍ່…