Salavan Teacher Training College

ສະແຫວງ ຄຳພິໄລ

ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ຮາກຖານ ວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ປະຈຳປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຕິບັດ ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີປະຈຳປີ 2022.

ວັນທີ 21 ມັງ​ກອນ 2022 ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ ຮາກ​ຖານ ວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນໄດ້​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 3 ດີ ປະຈຳ​​ປີ 2021 ແລະ ທິດທາງແຜນການປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັນ 3 ດີປະຈຳປີ​​ 2022.ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ​ຂອງ ​ທ່ານ ນາງ ຄຳ​ສະ​ຫວັນ ຈັນ​ສີ​ຍະ​ວົງ ​ຄະ​ນະ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ງານ ສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ​ແຂວງ ປະ​ທານ​ສະ​ຫະ​ພັນ​ແມ່​ຍິງ ຮາກ​ຖານ ວິທະຍາໄລຄູສາລະວັນ ອ່ານຕໍ່…